ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

กรมการท่องเที่ยว
กรมการท่องเที่ยว
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ ชั้น 2 - 3 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทร: 02 141 3333
แฟกซ์: 02 143 9719
webmaster@tourism.go.th
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม