การเรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ที่สะดวก เข้าถึงง่าย เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา


สำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจในวงการโรงแรม กับสไตล์การสอน สนุกสนาน น่าติดตามและนำไปใช้ได้จริงใน ชีวิตประจำวัน มีบทเรียน คำศัพท์
และเคล็ดลับต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรม เพื่อพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนตามมาตรฐานระดับอาเซียนตัวอย่างหลักสูตรFront Office
พนักงานต้องรับส่วนหน้า
Housekeeping
แม่บ้าน
Food Production
ประกอบอาหาร
Food and Beverage Services
บริการอาหารและเครื่องดื่มตัวอย่างหลักสูตร


การใช้งานระบบ


ข่าวประกาศ